اولین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در دوره ی جدید (سال 1402) روز چهارشنبه 17 آبان ماه 1402، با حضور خانم حسین زاده رئیس کمیسیون، آقای خسروشاهی نایب رئیس اول، خانم احمدی نایب رئیس دوم، آقای خواجوی کارشناس عملیات ارزی بانک سامان، خانم شریفی از شرکت ایرتمپ، آقای داود از بانک پاسارگاد و آقای وسمقی دبیر کمیسیون به صورت حضوری راس ساعت 14 در محل اتاق برگزار گردید.

دستور جلسه:

  • مسائل و چالش های ارزی، نقل و انتقال وجوه و پاسخ به سوالات اعضا از سوی کارشناسان عملیات ارزی بانک سامان

در ابتدای جلسه پس از معرفی مختصر شرکت کنندگان، خانم حسین زاده رئیس کمیسیون، نسبت به ارائه توضیحات لازم در مورد جلسه اقدام نمودند و از شرکت کنندگان در مورد ایجاد راهکارهای مناسب برای تشویق اعضا و استفاده از فرصت های موجود در جلسات اتاق، پربار کردن جلسات بطوریکه موضوعات دغدغه بازرگانان و اعضای اتاق باشد سوال نمودند و شرکت کنندگان در مورد این مبحث مطالبی را از جمله ارسال دعوتنامه برای سایر کمیسیون ها و شرکت های بزرگ مطرح نمودند.

در ادامه طبق دستور جلسه، مسائل و چالش های ارزی و نقل و انتقال وجوه توسط خانم حسین زاده، آقای داود و کارشناس عملیات ارزی بانک سامان آقای خواجوی توضیح داده شد و اعضا سوالاتی را مطرح و پاسخ های مناسبی دریافت نمودند.

در پایان جلسه شرکت کنندگان سوالات متعددی را در مورد مشکلات ارزی از جمله تخصیص ارز، سفارش دهی، تاییدات بانک ها و بانک مرکزی، مشکلات جاری و معیارهای طراحی شده مطرح نمودند و پاسخ های لازم، توسط کارشناسیان حاضر در جلسه داده شد.

در پایان، سرکار خانم حسین زاده با جمع بندی مطالب و تشکر از حاضرین و بویژه مهمان جلسه، پایان جلسه را راس ساعت 16 اعلام نمودند.