جلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 25/07/1402 با حضور ریاست اتاق آقای مهندس پورفلاح و دبیر کل اتاق خانم مهندس شهابی و اعضا علاقمند در محل این اتاق برگزار شد.

در ابتدای جلسه آیین نامه تشکیل کمیسیون های اتاق توسط جناب آقای مهندس پورفلاح توضیح داده شد و سرکار خانم مهندس شهابی نیز توضیحاتی را در مورد اهمیت کمیسیون ها و موارد مرتبط بیان نمودند.

در ادامه جلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برگزار و افراد بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

  • خانم هاله حسین زاده با 9 رای بعنوان رئیس
  • آقای جعفر خسروشاهی با 6 رای بعنوان نایب رئیس اول
  • خانم زهرا احمدی با 3 رای بعنوان نایب رئیس دوم
  • آقای حامد وسمقی، دبیر

همچنین مقرر شد طی روزهای آتی زمان برگزاری جلسات کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه بررسی و به اعضا اعلام گردد.

 

حامد وسمقی
دبیر کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه