اولین جلسه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه در روز سه‌شنبه 12 / 7 / 1401 راس ساعت 14:00 و با حضور اعضا این کمیسیون آقایان پیمان مولوی، احمد بیطرف، ساوه‌ای، پیام پرندا و خانم‌ها هاله حسین‌زاده و آرزو بیسجردی “دبیر کمیسیون” در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا برگزار شد.
در این جلسه به بررسی و تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌های کمیسیون برای سال جاری و تصویب آن پرداخته شد.


بنا به درخواست اعضا محترم حاضر در کمیسیون موارد زیر پیشنهاد گردید:
– گردآوری اطلاعات مرتبط با اعضا اتاق با توجه به زمینه فعالیت آنها جهت برنامه ریزی و تعیین عناوین جلسات
– برگزاری وبینارهای آموزشی پولی-بانکی
– نظرسنجی از اعضا جهت تعیین موضوعات مهم برای برگزاری وبینار
– تشکیل میز مشاوره جهت ارائه راهکار و مشاوره های راهبردی
– برگزاری همزمان جلسات به صورت حضوری و آنلاین
در پایان این نشست روز سه‌شنبه اول هر ماه برای تشکیل جلسات ماهانه کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه مشخص گردید.
جلسه در ساعت 15:30 و با تشکر از اعضای شرکت‌کننده در این کمیسیون خاتمه یافت.

 

آرزو بیسجردی
دبیر کمیسیون تجارت، پولی، بانکی و بیمه