بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایتالیا (Istat)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در این کشور در ماه نوامبر، 0.7 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته،  0.7 درصد افزایش داشته است. این کاهش تورم در پی کاهش قیمت‌ انرژی رخ داده است. به گفته ایستات، شاخص قیمت مصرف‌کننده پایه (که قیمت‌های انرژی و مواد غذایی تازه را لحاظ نمی‌کند) نیز در ماه نوامبر کاهش یافته است. این شاخص نیز 0.6 درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته، اما 3.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.