با اجرای طرح Smart & Start Italia، آژانس ملی توسعه شرکت‌های ایتالیا (Invitalia)، طی سال 2022 میلادی، پروژه‌های 140 شرکت دانش بیان را با 89 میلیون یورو سرمایه‌گذاری، پشتیبانی مالی نمود که این شرکت‌ها، مجموعا 1400 فرصت شغلی را در خود جای داده‌اند. در سال 2022 این آژانس از 468 طرح ارائه شده، 136 طرح (در حدود 30 درصد) را مورد تائید قرار داد. حوزه‌های پردازش رایانه‌ای و تجارت مبتنی بر اینترنت از جمله بیشترین طرح‌های قبول شده بوده‌اند. دیگر طرح‌های قبول شده عمدتا از حوزه‌های علوم زیستی، اینترنت اشیاء، مواد جدید صنعتی و اتوماسیون‌های صنعتی بوده‌اند.