رئیس‌جمهور ایتالیا در کنفرانسی در مورد دستیابی به انرژی و تنوع منابع تامین انرژی با اشاره به درگیری روسیه و اکراین گفت: این درگیری چهره خود را در عرصه روابط اقتصادی جهانی نشان داده است. در این زمینه، من اطمینان دارم که هیات‌های دیپلماتیک ایتالیا به تسهیل دسترسی به منابع متنوع انرژی، که ما به شدت به آن نیاز داریم، ادامه خواهند داد.