انتخابات شورا‌های شهری در ایتالیا در نزدیک به یک هزار منطقه شهرداری در این کشور در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از حضور کمرنگ مردم پای صندوق‌های رای حکایت دارد.
انتخابات شهرداری‌ها و شورا‌های شهری در ایتالیا در نزدیک به یک هزار منطقه‌ شهرداری در این کشور در حالی برگزار شد که گزارش‌ها از حضور کمرنگ مردم پای صندوق‌های رای حکایت دارد و افزایش نارضایتی از اوضاع سیاسی و احساسات ضددولتی را نوید می‌دهد.
انتخابات محلی در ایتالیا روز یک شنبه برای برگزیدن شهرداران و اعضای شورای شهر در ۹۷۱ شهر و بخش این کشور برگزار شد. نزدیک به ۹ میلیون نفر از مردم ایتالیا برای شرکت در این انتخابات، واجد شرایط شناخته شده بودند.
در این انتخابات، توانمندی احزاب سیاسی مطرح در ایتالیا پیش از انتخابات سراسری سال آینده در بوته‌ی آزمایش قرار می‌گیرد.
انتخابات در شهر‌های بزرگی همچون جنووا، ورونا، پالرمو و در صد‌ها شهر و بخش استانی دیگر برگزار شد. بیشتر شهرداری حضور مردم را کمتر از ۵۰ درصد برآورد کردند؛ علت استقبال نکردن مردم از انتخابات محلی، افزایش نارضایتی آنان از احزاب و نهاد‌های سیاسی بیان می‌شود.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب راست افراطی برادران ایتالیا احتمالا بیشترین آراء را به دست خواهد آورد. این حزب تنها حزبی بود که از دولت نخست وزیر ماریو دراگی جدا ماند. با این وجود رئیس این حزب و نخست وزیر دراگی، اختلاف نظر ایدئولوژیکی چندانی باهم ندارند. رئیس حزب برادران ایتالیا یکی از هواداران پر و پا قرص ناتوست و از فرستادن سلاح برای کمک به اوکراین (در جنگ ضد روسیه) و افزایش بودجه‌ی دفاعی ایتالیا حمایت می‌کند.
پس از آغاز جنگ در اوکراین تاکنون، نظرسنجی‌ها پی در پی نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم ایتالیا با فرستادن تسلیحات به اوکراین مخالفند و از دولت درخواست می‌کنند برای برقراری صلح پیشگام شود. اما دولت ایتالیا تاکنون هیچ توجهی به آرمان و خواسته‌ی مردم این کشور نکرده است.