شرکت “انی” از کشف یک حوزه جدید گازی در آب‌های قبرس خبر داد. بنا به تخمین‌ها، ظرفیت این حوزه کشف شده که توسط چاه Zeus-1 در بلوک 6 در 162 کیلومتری ساحل قبرس قرار دارند، بین 58 الی 85 میلیارد متر مکعب می‌باشد. شرکت انی از سال 2013 در منطقه قبرس حضور دارد و در بلوک‌های 2،3،6،8 به طور مستقیم و در بلوک‌های 9 و11 مشترکا با توتال انرژی فعالیت می‌نماید.