پیام تسلیت رئیس جمهور ایتالیا، ماتارلا، برای درگذشت رئیس جمهور ایران و قربانیان سانحه هوایی ایران:

درگذشت رئیس جمهور ابراهیم رئیسی، وزیر امور خارجه حسین عبداللهیان و همه جانباختگان سانحه هوایی که روز گذشته اتفاق افتاد را تسلیت می گویم.