گازپروم به عنوان شرکت بزرگ انرژی روسیه اعلام کرد که یک توربین دیگر در امتداد خط لوله گاز نورد استریم ۱ را برای تعمیر از مدار خارج می‌کند که این کار منجر به کاهش بیشتر جریان و صادرات گاز به سمت اروپا خواهد شد. این شرکت اضافه کرد که به دلیل توقف این توربین، ظرفیت تولید روزانه در ایستگاه “پورتووایا” روسیه از ساعت ۴ صبح روز چهارشنبه به وقت گرینویچ به میزان ۳۳ میلیون متر مکعب گاز در روز کاهش خواهد یافت. ظرفیت کامل این ایستگاه گازی بیش از ۱۶۰ میلیون متر مکعب است.