روبرتو چینگولانی، وزیر تحول زیست محیطی دولت ایتالیا امروز چهارشنبه گفت، کشورش در صورتی که روسیه جریان صادرات گازش را به اروپا قطع کند تا پایان زمستان امسال ذخایر گاز کافی به منظور پیش گیری از کمبود گاز در اختیار دارد و انتظار دست زدن دولت ایتالیا به سهمیه بندی در ابعادی گسترده را ندارد.
خبرگزاری رویترز نوشت، ایتالیا در طی تابستان مشغول تقویت ذخایر گازی خود بوده و امید دارد که تا پایان سال جاری میلادی یا قبل از آن بتواند ۹۰ درصد یا میزان بیشتری از ظرفیت ذخیره گازی خود را پر کرده باشد.
چینگولانی تاکید کرد، اگر روسیه در ابتدای زمستان جریان تامین گاز را قطع کند این ذخیره گازی ایتالیا تنها تا ماه فوریه مکفی است.
او در کنفرانسی خبری اظهار داشت:در صورت بدتر شدن وضعیت منابع تامین گاز ما می توانیم یک برنامه شدیدتر صرفه جویی در مصرف را تهیه کنیم اما در حال حاضر مساله امنیت انرژی تضمین شده است.
ایتالیا بعد از حمله به اوکراین به سراغ انعقاد چند سری توافق در راستای کاستن از اتکایش به گاز روسیه رفته و هم کنون الجزایر منبع رده اولش برای واردات گاز است.
روسیه از روز چهارشنبه در اقدامی که نشان از تشدید رویارویی مسکو و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی دارد تحویل گاز به اروپا را کاهش داد که این کار را برای این بلوک به منظور پر کردن ذخایرش پیش از فرارسیدن موعد گرمایشهای زمستانی سخت تر می کند.