من صمیمانه ترین همدردی‌های خود را، همچنین به نمایندگی از مجلس سنای جمهوری ایتالیا بابت درگذشت رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و وزیر امور خارجه حسین امیرعبداللهیان، و همچنین سایر اعضای هیئت همراه و خدمه، در پی سانحه هوایی که در ۱۹ می رخ داد، ابراز می‌دارم.

در این لحظات غم و اندوه برای مردم ایران، همدردی و صمیمیت خود را ابراز می‌دارم.