اعضاء محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:

مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق در روز یکشنبه مورخ 27/03/1403 راس ساعت 14:00 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا به نشانی: خیابان استاد مطهری، خیابان کوه نور، خیابان هفتم(عمید سمنانی)، پلاک 1، طبقه چهارم، واحد 44 برگزار می‌گردد.

دستورات جلسه:

1- ارائه خلاصه گزارش عملكرد اتاق در سال 1402، بررسی و تصویب آن

2- ارائه ترازنامه و صورت‌های مالی 1402، بررسی و تصویب آن

3- ارائه گزارش بازرس قانوني اتاق و تصویب آن

4- ارائه گزارش حسابرس قانونی اتاق و تصویب آن

5- ارائه بودجه پیشنهادی براي سال 1403، بررسی و تصویب‌ آن

6- تعیین روزنامه كثير الانتشار

7- انتخاب حسابرس قانونی

8- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل

9- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی

در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا در نیم ساعت اول، مجمع عمومی عادی به نوبت دوم موکول خواهد شد.

(( طبق اساسنامه، در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضا در مجمع نوبت دوم، این مجمع با هر تعداد عضو که حضور یابند رسمیت خواهد داشت)).

  هیات مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا