اخیراً “گلدن گُز” «Golden Goose» یکی از شرکت‌های معروف تولید کفش در ایتالیا اقدام به نوآوری جالبی کرده و علاوه بر تولید کفش، بخش مهمی از سرمایه، نیروی انسانی و فضای کارگاهی خود را جهت تعمیر و بازسازی کفش و اجناس دیگر اختصاص داده است.