“لورنزو ماتوتی”، تصویرگر و هنرمند ایتالیایی، برای پنجمین سال متوالی تصویرگری پوستر جشنواره بین‌المللی فیلم “ونیز”، که 90 ساله است، را بر عهده دارد. “لورنزو ماتوتی” می گوید ، که تصویری که امسال برای پوستر انتخاب شده، شیری در حال پرواز را نمایش می‌دهد که نماد پنجمین سال تصویرگری این جشنواره را به ما تقدیم می‌کند.