بر اساس گزارش مرکز آمار ایتالیا (ایستات)، میزان صادرات این کشور در ماه سپتامبر 2022، برای یازدهمین ماه متوالی افزایش یافته و در پایان ماه سپتامبر، به عدد 601 میلیارد یورو رسیده است که این رقم، رکوردی تازی برای اقتصاد ایتالیا محسوب می‌شود. در نه ماهه ابتدای سال 2022، صادرات ایتالیا از نظر ارزش یورویی، بعد از هلند و آلمان، در جایگاه سوم اروپا و حدود 30 میلیارد یورو بیشتر از فرانسه بوده است. (البته بخش مهمی از صادرات کشور هلند از محل صادرات مجدد کالا بوده تا اینکه از تولیدات واقعی کشور هلند باشد). برای مثال در نه ماهه ابتدای سال جاری، بخش صنایع غذایی ایتالیا به تنهایی 60 میلیارد دلار صادرات داشته است که این رقم در صنعت صنایع غذایی این کشور تاکنون بی سابقه است. بر اساس گزارش ایستات، صادرات کالاهای تولیدی ساخت ایتالیا از ژانویه 2022 به طور مستمر رشد صعودی داشته و میزان رشد صادرات ایتالیا در این مدت، حتی از کشورهای آلمان و فرانسه هم بیشتر بوده است. به گفته ایستات میزان رشد متوسط صادرات ایتالیا طی ماههای ژانویه تا سپتامبر 2022، 21 درصد بوده است که رشدی بسیار بالایی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر در ماههای گذشته به دلیل افزایش قیمت انرژی در ایتالیا، تورم این کشور هم روند صعودی داشته است بگونه‌ای که بانک مرکزی ایتالیا تورم سالانه این کشور را در پایان ماه اکتبر، 11.8 درصد اعلام کرده و این عدد، بالاترین نرخ تورم از سال 1983 محسوب می‌شود. (نرخ تورم ایتالیا تنها در ماه اکتبر 3.7 درصد بوده است)
وقتی اعداد و ارقام مذکور را در یک مجموعه و به صورت همزمان مورد بررسی قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود که مهمترین دلیل افزایش میزان صادرات و نیز افزایش رشد صادرات ایتالیا در ماههای گذشته، افزایش قیمت کالاهایی است که قیمت فروش آنها، متاثر از نرخ تورم اقتصادی ایتالیا، بالا و بالاتر رفته است. بر اساس برآوردی که توسط ایستات انجام شده است، از 21 درصد رشد متوسط صادرات که طی ماههای ژانویه تا سپتامبر امسال به ثبت رسیده است، 20 درصد مربوط به افزایش بهای کالاهای صادراتی و تنها کمتر از یک درصد مربوط به افزایش حجم صادرات بوده است. به عبارت دیگر این افزایش در میزان صادرات، عمدتاً در بخش اسمی اتفاق افتاده و در بخش واقعی اقتصاد، تنها رشد اندکی مشاهده می‌شود.
در بخش واردات نیز با توجه به افزایش قیمت انرژی وارد شده به کشور در بازه زمانی مذکور، ارزش واردات روندی افزایشی داشته به گونه ای که تراز تجاری این کشور در نه ماهه اول سال 2022، مانده منفی 31 میلیارد یورویی را نشان می دهد. این در حالی است که در دوره مشابه در سال 2021، تراز تجاری ایتالیا مثبت 31 میلیارد یورو بوده است. به طور کلی، انرژی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تراز تجاری کشور ایتالیا محسوب می‌شود. میزان انرژی وارداتی ایتالیا در 9 ماهه ابتدای سال 2021 برابر با 39 میلیارد یورو بوده در حالیکه در همین دوره زمانی در سال 2022 این رقم به 106 میلیارد یورو (تقریبا سه برابر) افزایش پیدا کرده است. البته با پر شدن ذخایر انرژی ایتالیا، منحنی رشد واردات انرژی از ماه ژولای 2022 تقریبا صاف شده است.
با نگاهی به ارقام واردات انرژی در سایر کشورهای اروپایی، روندی تقریبا مشابه دیده می­شود. اتحادیه اروپا در ماههای ژانویه تا سپتامبر امسال حدود 630 میلیارد یورو از کشورهای خارج از اتحادیه سوخت وارد کرده است که این رقم دو و نیم برابر میزان خرید سوخت در دو سال پیش از آن می‌باشد.