دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دپارتمان کشاورزی دانشگاه فدریکو ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دپارتمان کشاورزی دانشگاه فدریکو ایتالیا، به امضای سیدمحمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی و دانیلو ارکولینی به عنوان عالی‌ترین مقام‌های طرفین تفاهم‌نامه رسید.

بر اساس این تفاهم‌‎نامه، برنامه‌های تبادل استاد و دانشجو، ارائه درس‌های مشترک به صورت مجازی، تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و دیگر فعالیت‌های علمی بین‌المللی بین دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دپارتمان کشاورزی دانشگاه فدریکو ایتالیا گسترش پیدا می‌کند.

این تفاهم‌نامه که به مدت ۵ سال اعتبار دارد، ارتباط این دو مرکزی را در زمینه‌های منابع طبیعی و کشاورزی و خاک شناسی توسعه خواهد داد.