تهران – ایرنا – نتایج یک پژوهش جدید از برخی کشورهای اروپایی نشان می دهد که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان اوضاع مالی خود را در خطر دیده و ۸۰ درصد نیز مجبور به اتخاذ تصمیم های تلخی در زمینه مخارج زندگی خود شده اند.
تارنمای روزنامه گاردین امروز به نقل از نتایج پژوهش اخیر موسسه نظرسنجی ایپسوس که به سفارش سازمان مردم نهاد فرانسوی سِکوغ پوپیولِغ (Secours Populaire) انجام شده، نوشت که از هر چهار اروپایی یک نفر وضعیت مالی خود را “متزلزل” دانسته و بیش از نیمی از اروپایی ها نیز پیش بینی می کنند که اوضاع مالی شان در ماه های آتی بدتر شود.
به نوشته این روزنامه انگلیسی، یافته های این نظرسنجی که از میان ۶ هزار داوطلب ۶ کشور فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لهستان و انگلیس انجام شده، نشان می دهد که در نتیجه جنگ روسیه علیه اوکراین، افزایش هزینه های انرژی و تورم افسارگسیخته هزینه های زندگی و اجاره بها افزایش یافته و بیش از نیمی از پاسخ دهندگان (۵۴ درصد) اعلام کرده اند که ظرف سه سال اخیر قدرت خریدشان کم شده است.
یونان کشوری است که بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده و ۶۸ درصد پاسخ دهندگان گفته اند که از سال ۲۰۱۹ به این سو قدرت خریدشان به شدت و یا تا حدی کاهش یافته است. این رقم در فرانسه ۶۳ درصد، ایتالیا ۵۷ درصد، آلمان ۵۴ درصد، انگلیس ۴۸ درصد و لهستان ۳۸ درصد است.
در میان ۸۰ درصد از پاسخ دهندگانی که به ناچار مخارج خود را کاهش داده اند، ۶۲ درصد از مسافرت کاسته و ۴۷ درصد در گرمایش صرفه جویی کرده اند. ۴۲ درصد مجبور به قرض گرفتن از دوست و آشنا و ۴۰ درصد هم به دنبال شغل دوم بوده‌اند. ۲۹ درصد پاسخ دهندگان نیز مجبور به حذف یکی از وعده های غذایی خود شده اند.
در میان پاسخ دهندگان ۶ کشور فوق، ۶۴ درصد گفتند که بیش از این توان کاهش مخارج را نداشته و نمی دانند چگونه در هزینه های خود صرفه جویی کنند. ۲۸ درصد نیز گفتند که تا اواسط ماه درآمدشان به پایان می رسد و ۲۷ درصد نیز معمولاً و یا گاهی اوقات بیم از آن دارند که بی خانمان شوند.
به طور میانگین ۲۷ درصد پاسخ دهندگان وضعیت مالی و مادی خود را متزلزل دانسته و ۵۵ درصد نیز گفته اند که باید مراقب خرج و مخارج خود باشند.
برای بسیاری، آینده وخیم تر از اوضاع کنونی است. ایتالیایی ها و یونانی ها بیشترین نگرانی را داشته و به ترتیب ۷۰ و ۶۸ درصد آنها تا حدی و یا بسیار نگران آینده اند. حدود ۴۷ درصد از پاسخ دهندگان انگلیسی خطر تزلزل اقتصادی را چشمگیر دانسته و ۴۲ درصد فرانسوی ها نیز با این نظر موافقند.
طبق یافته های این پژوهش، والدین دشواری اوضاع را بیش از دیگران حس می کنند. اکثریتی ۷۲ درصدی در سراسر ۶ کشور گفته اند که مجبور شده اند تا از هزینه های تفریحی (۷۶ درصد)، آرایشی و زیبایی (۷۲ درصد) و خرید البسه (۷۲ درصد) بکاهند تا به کودکانشان فشاری وارد نشود.
نزدیک به نیمی از (۴۸ درصد) والدین در کشورهای موضوع این نظرسنجی اعلام کرده اند که معمولآً از غذای خود می زنند تا بچه هایشان گرسنه نمانند.
به صورت میانگین، ۴۸ درصد والدین نگرانند که در آینده نتوانند پاسخگوی نیازهای کودکانشان باشند و ۳۳ درصد نیز قادر به تغذیه شایسته و بایسته کودکانشان نیستند.
طبق نتایج این پژوهش، طبقات آسیب پذیر در کشورهای ۶ گانه به شدت متفاوتند و در حالیکه ۶۱ درصد آلمانی ها بازنشستگان را در معرض خطر فقر می دانند، ۵۷ درصد ایتالیایی ها قشر جوان و ۵۵ درصد انگلیسی ها خانواده های تک سرپرست را در برابر خطر فقر آسیب پذیر می دانند.