انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق مشترک ایران و ایتالیا در تاریخ 20/06/1401 با حضور ریاست اتاق آقای مهندس پورفلاح و دبیر کل، خانم مهندس شهابی و اعضا علاقمند در محل اتاق ایران برگزار و افراد ذیل بعنوان هیئت رئیسه کمیسیون مذکور انتخاب گردیدند:

• آقای پیمان سلیمی رئیس
• آقای افشین ریاحی نایب رئیس اول
• آقای محسن رحیمی نایب رئیس دوم
• خانم میترا انصاف‌جو دبیر

همچنین مقرر شد اولین جلسه این کمیسیون در روز یکشنبه 10 مهر 1401 راس ساعت 14 در محل اتاق مشترک ایران و ایتالیا برگزار گردد.