فیچ رتبه BBB ایتالیا را تایید کرد و چشم انداز باثباتی را در مورد ارزیابی بدهی این کشور در آینده نشان می دهد. ورود البته رکود در سال آینده را به دلیل “کاهش شدید” رشد اقتصادی ایتالیا از سه ماهه چهارم به دلیل شوک انرژی ملموس خواهد بود.
برای سال 2023، آژانس رتبه بندی کاهش تولید ناخالص داخلی 0.4% را در مقایسه با 0.7% – پیش بینی قبلی اعلام نموده در عین حال کسب رشد 0.6% + هدف گزاری شده دولت بعید به نظر می رسد. همچنین به اوج بدهی‌ها و تورم، فدرال رزرو را مجبور به اتخاذ اقدامات احتیاطی بیشتر وادار می‌کند و رکود در اروپا بدیهی تلقی می‌شود. اما بانک مرکزی اروپا هیچ تمایلی به توقف نشان نمی‌دهد: برعکس، رئیس‌ آن کریستین لاگارد پیشنهاد ‌کرد که ممکن است لازم باشد به نرخ‌های محدودکننده و لغو QE روبرو شوند. کمتر از یک ماه قبل از نشست 15 دسامبر، که چند ساعت قبل از نشست فدرال رزرو برگزار می‌شود، در شورای ECB – از رئیس بانک ایتالیا، ایگنازیو ویسکو تا مدیر اجرایی فابیو پانتا – خواستار اقدامات احتیاطی شدند. فرانکفورت در فاصله جولای و نوامبر نرخ بهره را با دو امتیاز کامل به 2 درصد افزایش داد. اما «شاهین‌ها» بیشتر به نظر می‌رسد بر شدت حضورخود بیفزایند، یواخیم ناگل، رئیس بوندس‌بانک اعلام کرد: بانک مرکزی اروپا «اشتباه» می‌کند که اکنون بعلت فضای ترس، از اقدامات لازم برای افزایش رشد خودداری کند و باید از شر اوراق قرضه دولتی خلاص شد. لاگارد روشن کرده است که خداحافظی با QE – یعنی کاهش حجم ترازنامه بانک مرکزی اروپا – قابل پیش بینی است: «مناسب است که بودجه ، به صورت سنجیده و قابل پیش بینی عادی شود» و «در ماه دسامبر ما اصول کلیدی را برای انجام این کار. تعریف خواهیم کرد» واکنش‌های ضعیف بازار، با اسپرد حدود 190 و بازگشت BTP به زیر 4 درصد پس از مدتی نوسانات صبحگاهی، علی‌رغم تجدیدنظر در رتبه‌بندی Fitch که در حال حاضر با چشم‌انداز ثابت به BBB (دو پله بالاتر) رسیده است: کلید: پیش‌بینی‌های مربوط به بدهی و کسری (فیچ درخواست تلفیق حساب‌ها) و رشد را نشان می‌دهد.