تولید ناخالص داخلی در آلمان 0.4 درصد و در ایتالیا 0.1 درصد در سه ماهه آخر سال گذشته کاهش یافت

بر اساس داده‌های سازمان آمار اروپا (Eurostat)، نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سه ماهه آخر سال 2022 نسبت به دوره سه ماهه پیش از آن 0.1 درصد کاهش یافت.

بر اساس این آمار، تولید ناخالص داخلی تعدیل شده فصلی در حوزه اتحادیه اروپا با 19 کشور عضو، در سه ماهه چهارم سال گذشته نسبت به سه ماهه قبل بدون تغییر باقی ماند.

تولید ناخالص داخلی در سه ماهه آخر سال 2022 در منطقه یورو نسبت به مدت مشابه سال 2021 میلادی 1.8 درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی تعدیل شده فصلی اتحادیه اروپا در سه ماهه چهارم سال 2022 نسبت به سه ماهه قبل 0.1 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل آن نیز 1.7 درصد افزایش داشت.

در مقایسه با سه ماهه قبل، تولید ناخالص داخلی در آلمان 0.4 درصد و در ایتالیا 0.1 درصد در سه ماهه آخر کاهش یافت، در حالی که این رقم در بازه‌های زمانی مشابه در فرانسه 0.1 درصد و در اسپانیا 0.2 درصد افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی سالانه نیز در فرانسه 0.5 درصد، در آلمان 0.9 درصد، در ایتالیا 1.4 درصد و در اسپانیا 2.7 درصد افزایش یافت.