ایتالیایی‌ها در اعتراض به‌وضعیت بحرانی اقتصادی این کشور اعتصاب کردند.

اعتصاب سراسری 24 ساعته کارکنان دولتی و خصوصی در ایتالیا، بخش‌های وسیعی از اقتصاد این کشور را زمین‌گیر کرد.

نزدیک به 60 هزار نفر روز جمعه با تجمع در یکی از میدان‌های بزرگ شهر رم، بار دیگر به برنامه اقتصادی دولت «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا اعتراض کردند.

یکی از تظاهرکنندگان در گفت وگو با خبرنگار ایران‌پرس در رم، با انتقاد به کاهش هزینه‌های عمومی و اعتبار مالی رفاه اجتماعی در بودجه سال آینده ایتالیا گفت: “ما در مخالفت با دولت ملونی و برخورداری از حق بهداشت و درمان دولتی که عملا از آن محروم هستیم، اعتصاب و تجمع کردیم.”

این شهروند سالمند ایتالیایی افزود: “پزشک برای من یک آزمایش فوری نوشته اما بیمارستان برای سه ماه بعد وقت داده و تازه باید خوشحال باشم که دیرتر از این به من وقت ندادند. بازنشسته‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند از خدمات درمانی بخش خصوصی استفاده کنند.”

یک زن بازنشسته ایتالیایی نیز به خبرنگار ایران‌پرس گفت: “بعد از یک عمر کار کردن، حقوقی که به ما می‌دهند بسیار کم است و برای زندگی ما کافی نیست، اگر حقوق بازنشستگی ما را اضافه کنند ما می‌توانیم کمی بهتر زندگی کنیم.”

یک کارمند ایتالیایی هم در جریان تجمع ضد دولتی در گفت وگو با خبرنگار ایران‌پرس در رم گفت: “حقوقم برای تامین هزینه‌های ضروری زندگی کافی نیست.”

این معترض ایتالیایی تاکید کرد: “چند سال است که حقوق‌ها اضافه نشده است و ما شاهد تداوم افزایش فقر در جامعه هستیم.”

همزمان با تجمع بزرگ اعتراضی روز جمعه مردم ایتالیا در رم، تظاهرات در دیگر شهرهای بزرگ ایتالیا نیز برگزار شد. این تظاهرات و اعتصاب سراسری در ایتالیا به ابتکار اتحادیه‌های بزرگ کارگری برگزار شد.

شنبه گذشته نیز در رم، ده‌ها هزار نفر در اعتراض به کاهش هزینه‌های عمومی به ویژه در بخش بهداشت و درمان به خیابان آمدند.