ارزش صادرات ایتالیا در اکتبر 2023 با رشد 3 درصدی به 56.5 میلیارد یورو رسید، که 1.7 میلیارد یورو بیشتر از اکتبر 2022 است. رشد صادرات عمدتا به دلیل افزایش تقاضا از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بوده است و صادرات به ایالات متحده، چین و آمریکای لاتین به ترتیب 14.5 درصد، 13.6 درصد و 11.7 درصد افزایش یافته است؛ در مقابل، صادرات به آلمان، بزرگترین شریک تجاری ایتالیا، 5.6 درصد کاهش یافته است. این کاهش به دلیل مشکلات اقتصادی در آلمان و همچنین کاهش تقاضا برای کالاهای ایتالیایی در این کشور است. در میان بخش‌های اقتصادی، صادرات وسایل نقلیه با رشد 34.5 درصدی بیشترین رشد را داشته و صادرات مواد شیمیایی نیز با رشد 11.5 درصدی رشد مناسبی داشته است. در مقابل، صادرات صنایع چوب و کاغذ، نساجی و فلزات کاهش یافته است.

در مجموع، صادرات ایتالیا در 10 ماهه اول سال 2023 با رشد 1.2 درصدی به 527.3 میلیارد یورو رسیده است که این رشد عمدتا به دلیل افزایش قیمت‌ها بوده است. در واقع، در 10 ماهه اول سال 2023، صادرات ایتالیا از نظر حجم 4.4 درصد کاهش یافته است. واردات ایتالیا نیز در اکتبر 2023 با کاهش 9.2 درصدی به 53.9 میلیارد یورو رسیده است. این کاهش نیز عمدتا به دلیل کاهش قیمت نفت و گاز بوده است. در 10 ماهه اول سال 2023، واردات ایتالیا با کاهش 14.2 درصدی به 552.6 میلیارد یورو رسیده است.