“ماریو دراگی”، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا که مسئولیت تهیه گزارشی در مورد رقابت‌پذیری اروپا را بر عهده داشته است، در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با کمیسرهای این اتحادیه دیدار کرد تا نتیجه بررسی و گزارش خود را در مورد رقابت‌پذیری در اتحادیه اروپا ارائه نماید. وی در این گزارش با اشاره به وضعیت ضعیف اقتصادی اتحادیه اروپا در مورد نیاز به تهیه نقشه راه گسترده و مفصلی که به وضوح اولویت‌ها و نحوه اجرای آن مشخص شده باشد، تاکید نمود. شایان ذکر است که “ماریو دراگی” از سپتامبر سال گذشته به درخواست رئیس کمیسیون اروپا، در حال تهیه گزارشی در مورد رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا می‌باشد. این گزارش و راهکارهای پیش‌بینی‌شده در آن بدون شک به عنوان سندی برای تصمیمات پارلمان جدید اتحادیه اروپا برای دوره 5 ساله 2024 تا 2029 جهت تدوین سیاست‌های صنعتی اروپا و جستجوی راه‌حل‌های دقیق و جاه‌طلبانه برای مشکلات اقتصادی و صنعتی این اتحادیه مورد توجه قرار خواهد گرفت.