جناب آقای حسین پیرموذن

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تبریک عرض نموده و برای شما در ادامه راه آرزوی موفقیت و نیل به اهداف از پیش تعیین شده را داریم.

 

احمد پورفلاح

رئیس هیئت مدیره اتاق ایران و ایتالیا