آنسا: جمعیتی که در سن کار نیستند (بعلت بازنشستگی یا کمتر از 15 سال) در حال افزایش است، ایتالیایی‌ها درگیر بحران پیری و کاهش جمعیت هستند و باید با عواقب آن بر بازار کار دست و پنجه نرم کند.
براساس تحقیقی توسط بنیاد دی ویتوریو- سیگیل انجام شد، اعلام گردید “طی بیست سال آینده، تعداد کارگران بالقوه کاهش شدیدی خواهد یافت، حدود 6.8 میلیون نفر از جمعیت شاغل کاسته خواهد شد، در حالی که جمعیت غیرکاری (زیر 15 سال و بالای 64 سال) رشد بیشتری خواهد داشت، تقریبا 3.8 میلیون نفر “.
این بنیاد تاکید می‌کند، اثر جمعیت‌شناختی بر نرخ اشتغال رسمی نیز تأثیر می‌گذارد، در حال حاضر روند واقعی اشتغال اندازه‌گیری شده به طور فزاینده‌ای این بحران را نشان میدهد، این گزارش تاکید می‌کند. بدتر شدن سناریوهای بهداشتی درمانی (مشابه همه گیری کرونا)، اقتصادی و اجتماعی همیشه نقش اساسی در انتخاب مردم داشته و به ویژه باعث کاهش نرخ زاد و ولد شده و عنصر بی‌اعتمادی به آینده برجسته می‌شود همانطور که می دانیم اشتغال یک عنصر اساسی است. بنابراین حمایتهای دولتی را باید با ویژگی‌های فوری و ساختاری مناسبی در کوتاه مدت داشته باشیم، تاشاهد کاهش اثرات این بحران باشیم.