آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا  به شماره ثبت 6037

و شناسه ملی 10861907588

به اطلاع اعضاء محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا می‌رساند با توجه به عدم احراز حد نصاب اعضاء در نوبت اول، مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) این اتاق در روز سه‌شنبه مورخ 02/05/1403 راس ساعت 14:00 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی: خیابان طالقانی،(فرصت سابق)، نبش خیابان موسوی، پلاک 175، طبقه اول ساختمان جدید برگزار می‌گردد.

دستورات جلسه:

1- ارائه خلاصه گزارش عملكرد اتاق در سال 1402، بررسی و تصویب آن 

2- ارائه ترازنامه و صورت‌های مالی 1402، بررسی و تصویب آن

3- ارائه گزارش بازرس قانوني اتاق و تصویب آن

4- ارائه گزارش حسابرس قانونی اتاق و تصویب آن

5- ارائه بودجه پیشنهادی براي سال 1403 و تعیین ورودیه و حق عضویت، بررسی و تصویب آن

6- تعیین روزنامه كثير الانتشار

7- انتخاب حسابرس قانونی

8- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل

9- سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی

(( طبق ماده 3-17 اساسنامه، در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضا در مجمع نوبت اول، مجمع نوبت دوم با هر تعداد عضو که حضور یابند رسمیت خواهد داشت)).

 

هیات مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا