گارد ساحلی ایتالیا روز یک‌شنبه ۲۴ ژوئیه اعلام کرد، حدود ۶۰۰ پناهجو که در ۲۰۰ کیلومتری سواحل منطقه “کالابریا” سرگردان بودند، روز شنبه به وسیله یک کشتی تجاری و شناورهای این گارد نجات پیدا کرده و به خشکی منتقل شدند. مبدا سفر این پناهجویان و مهاجران غیرقانونی تونس و لیبی گزارش شده است.