خشکسالی در ایتالیا یکی از گنجینه‌های باستان‌شناسی «رم»، یعنی پل باستانی که به دستور یکی از امپراتوهاری روم بنا شده را پدیدار کرده است.

پلی که گمان می‌رود توسط «نرون» امپراتور روم بنا شده باشد و معمولا زیر آبِ رود «تیبر» پنهان است، به دلیل خشکسالی در ایتالیا سر از آب بیرون آورده است.

اینک، با کاهش سطح آب رود «تیبر»، بقایای سنگ‌های تشکیل‌دهنده «پل نرون» آشکار شده است. امپراتور «نرون» به عنوان پنجمین امپراتور از فاصله ۵۴ تا ۶۸ میلادی بر قلمرو روم حکومت کرد.  متخصصان معتقدند: بقایای این پل پیش از این هم به دلیل کاهش آب رود آشکار شده بود و به رغم نامی که برای آن انتخاب شده است نمی‌توان با اطمینان گفت که این پل به دستور «نرون» ساخته شده است.

منابع متعددی در گفت‌وگو با «لایوساینس» اظهار کرده‌اند: این پل احتمالا پیش از به قدرت رسیدن «نرون» ساخته شده و احتمالا «پل نرون» یک سازه بازسازی‌شده باشد.

نام «پل نرون» برای نخستین‌بار در قرن دوازدهم میلادی در فهرست مکان‌های تاریخی «رم» ظاهر شد.

به عقیده تعدادی از محققان، این پل در مکان بسیار نامناسبی ساخته شده است و به همین دلیل حدود دو قرن بعد از مرگ «نرون» غیرقابل استفاده شد. «پل نرون»، «رم» را به محوطه‌ای متصل می‌کرد که آن زمان چندان توسعه پیدا نکرده بود. با این حال، این پل از اهمیت نظامی و مذهبی برای «رم» برخوردار بود. در سمتی از این پل سربازان رومی برای رژه تجمع می‌کردند و این پل نیز احتمالا بخشی از مسیر رژه بوده است.

با توجه به تاثیراتی که تغییرات اقلیمی بر رود «تیبر» به جا می‌گذارد، این امکان وجود دارد که بقایای بیشتری از این پل نمایان شود.