نخست‌ وزیر ایتالیا با اعلام استعفای خود در صبح روز پنج‌ شنبه، موج شوکی در اروپا و بازارها ایجاد کرد. نشریه فرانسوی “لزاکو” نوشت: خروج “ماریو دراگی” از صحنه، در بدترین زمان برای ایتالیا اتفاق می‌افتد که باید وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش داده و اصلاحات دشواری را برای دریافت بودجه از طرح احیای اروپا انجام دهد.