رئیس حزب دموکراتیک “ایتالیا” دولت روسیه را به انتشار اخبار جعلی و دخالت در انتخابات داخلی ایتالیا متهم کرد. “انریکولتا” نخست وزیر پیشین و رئیس حزب دموکراتیک ایتالیا (PD) روز دوشنبه در مصاحبه‌ای، روسیه را به دخالت احتمالی در انتخابات سراسری این کشور متهم کرد. وی گفت: مسکو ممکن است با انتشار اخبار جعلی در رسانه‌ها موجب پیروزی احزاب طرفدار روسیه شود.