گروهی از جهانگردان ایتالیایی موتورسوار در سفر به ایران، مشارکت زنان در امور اجتماعی، میهمان‌نوازی و مردم، آشنایی بیشتر جوانان با زبان‌های خارجی، وجود امنیت، امکانات و اقلیم متنوع در ایران را در خور توجه دانستند.
این گروه شش نفره که با موتورسیکلت به ایران سفر کرده‌اند، در دیداری که با محمدحسین صوفی، مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی داشتند، تجربیات خود در این سفر را «جذاب» توصیف و مشارکت زنان در امور اجتماعی، میهمان‌نوازی و مهربانی مردم، آشنایی بیشتر جوانان با زبان‌های خارجی، وجود امنیت، امکانات پیشرفته، اقلیم متنوع در نقاط مختلف کشور و آثار طبیعی، تاریخی و فرهنگی را از جمله نکات جذاب سفر خود به ایران برشمردند.


این موتورسواران ایتالیایی که برخی از آن‌ها چندمین‌بار است که به ایران سفر می‌کنند، خود را سفیر فرهنگی ایران دانستند که برای معرفی درست ایران به دیگر جهانگردان اقدام خواهند کرد.
بنا بر گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، محمد حسین صوفی نیز در این دیدار از تلاش کانون برای تسهیل بیشتر در تردد جهانگردانی که با موتورسیکلت وارد ایران می‌شوند و برگزاری رالی‌های بین‌المللی موتورسواری از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی سخن گفت.