یک سرمایه‌گذاری 3.64 میلیارد یورویی در ایتالیا در قالب طرح ملی احیا و تاب‌آوری (PNRR) برای توسعه زنجیره تامین هیدروژن پیش‌بینی شده است. از این بودجه، دولت ایتالیا مبلغ 500 میلیون یورو با هدف ایجاد 52‌ هاب هیدروژن اختصاص داده است که به طور خاص 50 میلیون یورو برای پروژه‌های شاخص (پروژه‌های استانی با راهبرد ملی) و 450 میلیون یورو به منظور تولید هیدروژن سبز در صنعت حمل‌و‌نقل، توسعه مجدد مناطق صنعتی متروکه و تقویت اقتصاد محلی در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ها در سه استان جنوبی کامپانیا، پولیا و سیسیل با 40 میلیون یورو بودجه برای هر استان متمرکز شده است و پس از آن دو استان شمالی لمباردیا (33.5 میلیون یورو) و ترنتینو التا ادیجه (28 میلیون یورو) قرار دارند.

آزادسازی پتانسیل زنجیره تامین هیدروژن با ایجاد‌هاب‌های هیدروژنی برای استقلال کشور از انرژی ضروری است و تا به امروز 52 پروژه در سراسر قلمرو ملی تامین مالی شده است که بیش از 50 درصد از 500 میلیون بودجه در نظر گفته شده از طرح ملی احیا و تاب‌آوری را شامل می‌شود. علاوه بر این، برنامۀ RePower EU به عنوان بخشی از بازنگری طرح ملی احیا و تاب‌آوری، 90 میلیون یورو دیگر برای تولید ‌هاب‌های هیدروژن اختصاص داده است که این اعتبارات به منظور افزایش بودجه برای پروژه‌های است که علی رغم تصویب آنها به دلیل کمبود منابع مالی، اعتباری دریافت نکرده‌اند.

لازم به ذکر است هاب‌های هیدروژنی با هدف ایجاد اکوسیستم‌های یکپارچه که ایتالیا با استفاده از بودجه ملی و اروپایی در نظر دارد بسازد، بخشی از استراتژی ملی برای گذار زیست‌‌محیطی و توسعه پایدار است که تولید و استفاده از هیدروژن را در بخش‌های مختلف مانند حمل‌و‌نقل و صنعت به هم متصل می‌کند. این پروژه‌ها به کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن، ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش اشتغال کمک می‌کند. ایتالیا می‌خواهد با ابتکار ‌هاب دره هیدروژنی به عنوان یک رهبر در تولید و استفاده از هیدروژن سبز در راستای اهداف کربن‌زدایی اتحادیه اروپا مطرح شود.