نظرسنجی نشان داد که بخش خدمات ایتالیا برای دومین ماه متوالی در فوریه و با سریع‌ترین نرخ از ژوئن سال گذشته رشد کرد که با افزایش کسب‌وکارهای جدید در سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو حمایت شد.

شاخص مدیران خرید برای خدمات ایتالیایی در ماه فوریه به ۵۲.۲ رسید که از ۵۱.۲ در ژانویه بیشتر شد. این نتیجه به طور کلی با پیش‌بینی میانگین ۵۲.۳ در نظرسنجی رویترز مطابقت داشت.

زیرشاخص کسب‌وکار جدید این نظرسنجی در ماه فوریه از ۵۲.۵ در ژانویه به ۵۳.۳ رسید، در حالی که شاخص اشتغال از ۵۱.۲ به ۵۲.۸ افزایش یافت. در مقابل، بخش تولید کوچک‌تر ایتالیا در حال رکود طولانی‌مدت است. شاخص مدیران خرید تولیدی نشان داد که فعالیت برای یازدهمین ماه متوالی تقریباً با همان سرعت در ژانویه کاهش یافته است.

شاخص ترکیبی مدیران خرید، در ماه فوریه از ۵۰.۷ در ژانویه به ۵۱.۱ رسید که برای دومین ماه متوالی بالاتر از آستانه کلیدی ۵۰ بود.

داده‌های هفته گذشته نشان داد که تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سال گذشته ۰.۹ درصد رشد داشته است که کمی بیشتر از آخرین پیش‌بینی دولت است. خزانه داری رشد ۱.۲ درصدی را در سال ۲۰۲۴ هدف گذاری کرده است اما اکثر تحلیلگران انتظار دارند نرخی در حدود ۰.۷ درصد باشد.