آنسا- بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد در ماه آگوست، بدهی عمومی دولت با کاهش 12.8 میلیارد یورویی نسبت به ماه قبل به 2757.8 میلیارد یورو رسید.
ازجمله دلایل این کاهش می توان به کمبود نقدینگی و شبه نقدی خزانه‌داری (16.4 میلیارد یورو به 79.9 میلیارد یورو) بیش از جبران نیازهای عمومی دولت (0.5 میلیارد یورو) و تأثیر کاهش بهره و حق بیمه بر انتشار و بازخرید، تجدید ارزیابی اوراق بهادار مرتبط با تورم و تغییرات در نرخ ارز (3.1 میلیارد یورو) اشاره کرد.
در ماه آگوست، درآمدهای مالیاتی ثبت شده در بودجه دولت به 53.7 میلیارد رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 19.6 درصد (8.8 میلیارد) افزایش پیدا کرده بود.
بانک ایتالیا در نشریه آماری اشاره نمود “مالیات عمومی در هشت ماهه اول سال 2022 و الزامات بدهی، درآمدهای مالیاتی را به 330.5 میلیارد رساند که نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.7٪ (42.3 میلیارد) افزایش داشت.