اولین جلسه کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا روز دوشنبه 13 آذر ماه 1402، در محل اتاق ایران و ایتالیا با حضور آقای دکتر نوری رئیس کمیسیون، آقای  مهندس ماچیانی نایب رئیس اول،  13 نفر از اعضاء اتاق ایران و ایتالیا و خانم توانا دبیر کمیسیون برگزار گردید. دستور جلسه تدوین استراتژی و نقشه راه کمیسیون برندینگ بود که آقای دکتر نوری ابتدا از حاضرین خواستند خود و زمینه فعالیت‌شان را معرفی نمایند و در مرحله بعد نظرات و دیدگاه هایشان را در ارتباط با نحوه  و روند برگزاری جلسات آینده این کمیسیون بیان کنند که خلاصه نظرات و پیشنهادات اعضاء در زیر آمده است:

– برگزاری جلسات هم اندیشی جهت هم افزایی برندهای موفق ایرانی و ایتالیایی با حضور رؤسای اتاق‌های مشترک ایران و ایتالیا و ایتالیا- ایران و با حضور سفیر ایتالیا در محل باغ سفارت  به منظور بررسی و تحلیل دلایل موفقیت و شکست برندها

– بازدید از شرکت های موفق ایرانی و مطالعه موردی آنها با فاصله یک یا دو روز پس از بازدید

-مطالعه موردی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در جلسات کمیسیون حضور فعال دارند و بررسی دقیق دلایل موفقیت یا عدم موفقیت برند در پیشبرد اهداف سازمانی از طریق Brain Storming و هم‌افزایی اعضاء

– مطالعه و Rebranding اتاق ایران و ایتالیا به عنوان یک برند مطرح ملی و بین‌المللی

1/2

در پایان مقرر گردید اعضا پیشنهادات خود را همچنان تا 10 روز پس از جلسه به دبیرکمیسیون ارسال داشته تا در کانال کمیسیون برندینگ قرار گیرد. آقای دکتر نوری ضمن جمع بندی مطالب بیان شده و با تشکر از حضور و مشارکت اعضا راس ساعت  16:15ختم جلسه را اعلام نمودند.

 

صبا توانا

دبیر کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا