ششمین جلسه کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا در روز دوشنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1402، در محل اتاق ایران و ایتالیا با حضور آقای دکتر نوری رئیس کمیسیون،آقای بانی شرکا نایب رئیس اول و  20 نفر از اعضاء اتاق ایران و ایتالیا و خانم توانا دبیر کمیسیون برگزار گردید. این جلسه با حضور یک مهمان:

– خانم مهندس سمیرا پیغمبری مدیر دیجیتال آژانس تبلیغاتی داما و با دستور جلسه «جایگاه برندینگ در عصر دیجیتال» تشکیل گردید.

در این جلسه سخنران در مورد دیجیتال برندینگ، تفاوت آن با دیجیتال مارکتینگ، لزوم ایجاد Brand Voice، Frame Work سازمانی، مدیریت بحران در فضای دیجیتال برندینگ، Target Audience  و همچنین مواردی راجع به Archetype ها و لزوم ایجاد آن برای هر برند معتبر سخنانی مطرح نمودند. اعضاء حاضر نیز در جلسه حضور فعال داشتند و تجربه های مشابه در موارد مطروحه را با سایرین به اشتراک گذاشتند.

آقای بانی شرکا در پایان یک جمع بندی کلی از مباحث مطرح شده داشتند و جلسه راس ساعت 16:15 با تشکر رئیس کمیسیون از مهمانان و اعضاء خاتمه یافت.

 

تنظیم کننده: صبا توانا
دبیر کمیسیون برندینگ اتاق مشترک ایران و ایتالیا