به اطلاع اعضاء محترم اتاق مشترک ایران و ایتالیا می رساند :
تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق از 30 خرداد به 19 تیرماه 1402 تغییر یافته است.