عضو شوید !

* لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است!

اخبار داغ

سازمان‌ها در ایتالیا

آدرس: Via Nomentana, 361- 00162, Rome, ITALY

کد پستی: 00102

تلفن نمایندگی: 7-6-86328485 – 06 – 0039

بخش کنسولی: 80-86214479 – 06 – 0039

فکس:

پست الکترونیکی:

نشانی اینترنتی: Rome.mfa.ir

آدرس ورودی مراجعه کنندگان: Via Monte Bianco, no. 59 20149 , Milano Mi

آدرس پستی: Consolato General della Repubblica dell`Iran Via Monte Rosa, no. 88 20149 , Milano Mi

تلفن نمایندگی: 89658800- 02-0039

تلفن امور سجلی: 89658827 – 02 – 0039

تلفن امور روادید: 89658838 – 02 – 0039

فکس: 89658847- 02- 0039

پست الکترونیکی: info@consolatoiran.it

نشانی اینترنتی: www.consolatoiran.ir

آدرس: 00144 – Via dell’Elettronica, 18

تلفن تماس: 065926206 0039

فکس: 065903683 0039

پست الکترونیکی: info@ccii.it

نشانی اینترنتی: http://www.ccii.it