در سال ۲۰۲۲ رخ داد؛

رشد ۱۵ درصدی واردات اروپا از ایران، آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا

واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال میلادی گذشته ۱۵ درصد رشد کرد و کل تجارت ایران و اروپا در این سال به ۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون یورو رسید.

دفتر آمار کمیسیون اروپا (یورو استات) از رشد ۸ درصدی تجارت اتحادیه اروپا با ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و کل مبادلات تجاری ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در این سال را ۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون یورو اعلام کرد.

مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۱ بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۵۲ میلیون یورو اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد ۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و از ۳ میلیارد و ۹۳۱ میلیون یورو در سال ۲۰۲۱ به ۴ میلیارد و ۱۸۳ میلیون یورو ر سال ۲۰۲۲ رسیده است.

واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال ۲۰۲۲ نیز رشد ۱۵ درصدی داشته و به یک میلیارد و ۵۵ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در سال قبل از آن ۹۲۱ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده بود.

بر این اساس، آلمان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۲ بوده که حدود ۳۵ درصد کل تجارت ایران با اتحادیه اروپا در این سال مربوط به آلمان بوده است.

آلمان در سال ۲۰۲۲ بالغ بر یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون یورو کالا به ایران صادر و ۲۷۸ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است. مجموع تجارت این کشور با ایران یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو بوده است.

ایتالیا با تجارت ۷۱۲ میلیون یورویی دومین شریک تجاری ایران بوده و ۵۵۱ میلیون یورو کالا به ایران صادر و ۱۶۱ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است.

هلند با تجارت ۴۴۵ میلیون یورویی در رتبه سوم قرار داشته است. این کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۳۸۹ میلیون یورو کالا به ایران صادر و ۵۶ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده است.