بر اساس توافق صورت گرفته میان ایران و ایتالیا، نخستین پرواز مستقیم هواپیمایی ایران‌ایر از تهران به رم و بالعکس از تاریخ ۲۳ تیرماه جاری ازسرگرفته می‌شود.
در جریان دیدار محمد محمدی بخش، معاون وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با السیو کوارانتا رییس سازمان هواپیمایی کشوری ایتالیا همکاریهای هوایی میان دو کشور مورد بحث قرار گرفت و موافقتنامه هوایی میان دو کشور بواسطه تحولات صنعت هوایی، بازنگری و به امضا رسید. بر همین اساس اعلام شد که پروازهای مستقیم ایران ایر به رم از سر گرفته شود و پروازهای این شرکت به میلان نیز افزایش یابد.
در این نشست طرفین بر اهمیت افزایش پروازها میان دو کشور به منظور توسعه گردشگری و تقویت همکاریهای اقتصادی فیمابین تاکید کردند.
طبق برنامه تنظیم شده اولین پرواز مجدد مسیر تهران به رم و بالعکس از تاریخ ۲۳ تیرماه برقرار خواهد شد. پروازها در این مسیر از حدود ۴ سال پیش متوقف شده بود.