تهران- ایرنا- معاون وزیر دفاع ایتالیا همسو با کشورهای اروپایی روز پنجشنبه از ارسال تسلیحات نظامی بیشتر به اوکراین خبر داده است.
به نقل از رویترز، جورجیو موله یکی از اعضای حزب راست میانه این کشور به کانال یک رادیو دولتی ایتالیا گفت: بزودی مجوز ارسال تجهیزات و سلاح‌های بیشتر به مقصد اوکراین صادر خواهد شد.
کابینه دولت ایتالیا در اواخر ماه فوریه (اسفند گذشته ) ارسال وسایل نقلیه نظامی و تجهیزات به اوکراین را تصویب کرده بود.
موله گفت: مطمئناً ما هواپیما یا تانک نمی‌فرستیم ولی به طور قابل توجهی سلاح‌های پیشرفته در مقایسه با آن ارسال خواهیم کرد.
بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر نیز برای ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین تعهد خود را اعلام کردند. نخست وزیران دانمارک و اسپانیا در سفر به کی‌یف گفتند که حاضر هستند تسلیحات بیشتری به اوکراین بفرستند.
آلمان نیز پس از مواجه شدن با انتقادات بسیار کشورهای غربی اعلام کرد که آماده ارسال تسلیحات سنگین به کیف است.