به اطلاع اعضاء محترم اتاق ایران و ایتالیا می‌رساند:

انتخابات هیات رئیسه (شامل رئیس و دو نایب) کمیسیون‌های این اتاق در تاریخ های 25 و 26 مهر ماه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

  • 25 / 7 / 1402 (سه شنبه)، کمیسیون پولی، بانکی و بیمه ساعت 14:00 الی 15:30
  • 25 / 7 / 1402 (سه شنبه)، کمیسیون برندینگ، ساعت 15:30 الی 17:00
  • 26 / 7 / 1402 (چهارشنبه)، کمیسیون صنعت، معدن، حمل و نقل و کشاورزی ساعت 14:00 الی 15:30
  • 26 / 7 / 1402 (چهارشنبه)، کمیته نوآوری و کارآفرینی،  ساعت 15:30 الی 17:00

از کاندیداهای محترم که دارای عضویت معتبر و تمدید شده می‌باشند، تقاضا دارد رزومه خود را تا تاریخ 20 / 7 / 1402 به صورت فیزیکی یا از طریق ایمیل به آدرس info@iiccim.ir به دبیرخانه اتاق ایران و ایتالیا ارسال نمایند.