مدیر کنفدراسیون عمومی‌شرکت‌ها، فعالیت‌های حرفه‌ای و خوداشتغالی ایتالیا گفت: بازار کار ایتالیا در بخش‌های توریسم و بازرگانی 480 هزار نفر کارگر نیاز دارد که یافتن آنها در بیش از 40 درصد موارد، به دلیل فقدان مهارت‌های لازم، سخت خواهد بود، از این رو ضروری است تا برای تامین موقت نیروی کار از طریق جذب کارگران مهاجر برنامه‌ریزی صورت گیرد.