امروز 9 اسفند 1400 برابر است با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با توجه به دغدغه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در خصوص حقوق مصرف کنندگان و اعضای اتاق، خانم لیدا شهابی دبیر کل اتاق مشترک ایران و ایتالیا مطالبی را به شرح ذیل اظهار داشت:
این مناسبت فرصت و نقطه عطفی است که در روز‌های پایانی سال جاری عملکرد و فرآیند تولید و در نهایت مقصد آن یعنی مصرف را مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم با آگاهی بیشتر و با اتکا به تجربه ‌های بدست آمده، اقدامات و ساختارهای مناسب و مطلوب تری را جهت ارتقای تولید و رفع نیازهای حقوق مصرف کنندگان در سال آتی بکار ببندیم.
شناخت صحیح و به روز بودن اطلاعات بخش تولید نسبت به تحولات و تقاضای واقعی بازار مصرف، بی شک می تواند از مهمترین فاکتورها در تبیین نقشه راه ظرفیت های تولید با کیفیت و حتی تاثیرگذار در تغییر و طراحی خطوط تولید باشد.
حقوق مصرف کنندگان بایستی دغدغه همیشگی بنگاه های اقتصادی باشد و با حفظ و پویا نگه داشتن این داد و ستد، بهبود فضای کسب و کار، رونق صادرات و ارزآوری و تنوع تولید نیز میسر خواهد شد.
نباید این حقیقت را فراموش کنیم که جلب اعتماد بازار مصرف، فقط برای فروش و کسب سود نیست بلکه نوعی تضمین و گرفتن تایید از بازیگران این بازار برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم برندسازی در داخل و البته میادین اقتصاد جهانی نیز است. پاسخ به احتیاج های مصرف کنندگان باید فراخور نیاز و حق طبیعی شان شکل بگیرد و قطعا با آگاهی از موارد مختلفی از جمله مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی موقعیت جغرافیایی می تواند منتج به کسب رضایت مصرف کنندگان گردد.
رفع موانع تولید و حذف قوانین دست و پا گیر نیز از عوامل بهبود کیفیت تولید می باشد و البته بخش خصوصی نیاز دارد بر مبنای دانش و احترام و ارج نهادن به حقوق مصرف کننده از هر فرصتی برای تولید با کیفیت بهره برداری کند. این اتاق هم به نوبه خود همواره تلاش می کند دغدغه های اعضا را شناسایی و با ایجاد ارتباطی هدفمند با بازارهای جهانی بویژه کشور ایتالیا تکنولوژی و دانش روز را به فضای تولید و اقتصاد کشور تزریق و تولیدات داخلی را به آنها معرفی نماید که قطعا پوشش مناسب و رضایت بخش بازار مصرف را نیز به دنبال خواهد داشت.