هیات رئیسه محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
جناب آقایان: حسین سلاح ورزی، محمدرضا بهرامن، پیام باقری، صمد حسن زاده، قدیر قیافه، عبدالله مهاجر دارابی و کیوان کاشفی

بدینوسیله انتخاب شایسته شما را به سمت هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تبریک گفته و آرزوی موفقیت‌های روزافزون برایتان داریم.

 

هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و ایتالیا