از اعضاء محترم اتاق مشترک ایران و ایتالیا که در انتخابات سراسری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شرکت کرده و تایید صلاحیت شده‌اند، خواهشمند است مراتب کاندیداتوری خود را به همراه کد عضویت و تاریخ شروع و انقضای عضویت در اتاق ایران و ایتالیا طریق ارسال ایمیل به آدرس info@iiccim.ir به این اتاق اعلام نموده تا در صورت لزوم حمایت‌های لازم از سوی این اتاق نسبت به اعضاء خود صورت گیرد.