یک مقاله منتشره در یکی از نشریات الجزایر درباره قرارداد جدید شرکت ملی نفت و گاز الجرایر(سوناطراک) با سه شرکت انی ایتالیا، اکسیدنتال پترولیوم آمریکا و توتال فرانسه، خبر داده و اعلام کرد که ارزش این قرارداد حدود 4 میلیارد دلار برآوُرد، و پیش‌بینی شده طی دوره اجرای قرارداد، معادل یک میلیارد بشکه نفت از یکی از میادین نفت و گاز الجزایر در جنوب شرقی این کشور برداشت شود.