برای نخستین بار در اروپا طرح تنبیهی اسکوترسواران متخلف به اجرا درآمده است که بر اساس آن، مقامات ایتالیایی با افرادی که قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا بگذارند ابتدا به صورت پیامک‌های اخلاقی و در صورت تکرار به طور قهری برخورد خواهند کرد. یک پروژه آزمایشی جدید در شهرهای “رم” و “میلان” ایتالیا آغاز شده است که به کاهش حوادث مربوط به پارک نادرست اسکوترهای الکترونیکی مربوط می‌شود.
از روز گذشته، یک پروژه آزمایشی جدید در شهرهای رم و میلان ایتالیا آغاز شده است که به کاهش حوادث مربوط به پارک نادرست اسکوترهای الکترونیکی مربوط می‌شود.
به طور خاص، کاربرانی که به قوانین راهنمایی و رانندگی در مورد پارک کردن دستگاه‌های میکروموبیلیتی بی‌احترامی می‌کنند، هشدارهایی را در تلفن‌های خود دریافت خواهند کرد. با این حال، ایده هشدارها مجازات نیست، بلکه آموزش و شکل دادن به رفتار مسئولانه‌تر است.