مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) اتاق مشترک ایران و ایتالیا روز یکشنبه 27 خردادماه راس ساعت 14:00 با حضور اعضاء هیات رئیسه اتاق، بازرسین، حسابرس، نماینده حقوقی اتاق ایران و جمعی از اعضاء در محل اتاق ایران و ایتالیا برگزار گردید.

به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد حاضرین  و بر اساس ماده 3-17 اساسنامه، جلسه به نوبت دوم موکول گردید.

اطلاعات نحوه و زمان برگزاری مجمع نوبت دوم را می توانید بر روی وب سایت و یا با دنبال کردن اخبار روزانه بر روی صفحه اینستاگرام مشاهده نمائید.

گزارش های مجمع شامل (گزارش عملکرد جاری، گزارش عملکرد مالی، گزارش حسابرس و بازرس) از طریق این لینک قابل دریافت است.